• اپراتور 2000

اپراتور 2000 جزء باکیفیت‌ترین سرویس‌د‌هندگان ارسال پیامک تبلیغاتی است، از مهمترین ویژگی اپراتور 2000 سرویس Deliver Base این اپراتور می‌باشد به این معنی که فقط بابت پیامک های رسیده به گوشی مخاطب هزینه پرداخت می‌شود و بابت پیامک های نرسیده به گوشی بدلیل خاموشی، در دسترس نبودن، بلک لیست و… کسر نمی شود.

البته تمامی اپراتورهای پیامک هزینه پیامک های ارسال نشده به بلک لیست را عودت می دهند اما برای پیامک های نرسیده به گوشی هزینه ای‌ عودت داده نمی شود.
از آنجا که سرویس اپراتور 2000 به صورت دلیور بیس است تعرفه ارسال پیامک با خطوط 2000 بیشتر بوده و  خطوط خریداری شده اپراتور 2000 می‌بایست به صورت سالانه تمدید شود در غیر این صورت صلب امتیاز می‌شود.

12 رقم 170 هزار تومان
11 رقم 280 هزار تومان
10 رقم 380 هزار تومان
9 رقم 680 هزار تومان
8 رقم 1200000 هزار تومان
12 رقم 180 هزار تومان
11 رقم 230 هزار تومان
10 رقم 330 هزار تومان
9 رقم 620 هزار تومان
8 رقم 1150000 هزار تومان
  • سوالات متداول

هزینه تمدید خطوط 2000 معمولا 55% قیمت اولیه خط می باشد که ممکن است طی سال های آتی این درصد دچار تغییراتی شود.

پس از اعلام اپراتور به شما حدود 1 ماه برای تمدید خط خود فرصت دارید و در صورتی که شماره پس از فرصت اعلام شده توسط اپرتور تمدید نشود، خط توسط اپراتور 2000 آزاد شده و از مالکیت شما خارج می شود.

keyboard_arrow_up