• اپراتور 50001

اپراتور پیامک 50001 یکی از خطوط پرطرفدر برای ارسال پیامک است. برخلاف اپراتور 50002 و 50005 که گزارش دقیق ارسال ارائه نمی شود، اپرتور 50001 دارای قابلیت گزارش‌گیری دقیق می باشد، در سامانه ملو پیامک خطوط رند اشتراکی و خطوط خدماتی اشتراکی دلیور بیس اپراتور 50001 به صورت رایگان ارائه می‌شود.

مزایا اپراتور 50001

  • تعرفه مناسب
  • قابلیت گزارش‌گیری دقیق
قیمت اپراتور 50001
تعرفه کاربران
15 رقم رایگان
14 رقم رایگان
13 رقم 90 هزار تومان
12 رقم 156 هزار تومان
11 رقم 300 هزار تومان
10 رقم 576 هزار تومان
9 رقم 816 هزار تومان
تعرفه نمایندگان
15 رقم رایگان
14 رقم رایگان
13 رقم 77 هزار تومان
12 رقم 146 هزار تومان
11 رقم 275 هزار تومان
10 رقم 525 هزار تومان
9 رقم 748 هزار تومان
  • سوالات متداول

مزایای خطوط 50001 نسبت به سایر پیش شماره ها چیست؟
معایب خطوط با سرشماره 50001 نسبت به سایر اپراتورها در چیست؟
مزایای خطوط 50001 نسبت به سایر پیش شماره ها چیست؟
  • قیمت خطوط و تعرفه پیامک ها با پیش شماره 50001 کمتر از سایر اپراتورها است.
  • امکان ارسال لینک با خطوط 50001 وجود دارد.
  • خطوط اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 50001 به صورت رایگان روی تمامی پنل های ملو پیامک وجود دارد.
معایب خطوط با سرشماره 50001 نسبت به سایر اپراتورها در چیست؟

از نظر سرعت ارسال و آپدیت گزارشات، خطوط 1000 سرعت بالاتری نسبت به خطوط 5000 دارا می باشد.

 

فهرست